Podologia &
Posturologia

  • Tractament i prevenció de les malalties dels peus
  • Estudi informatitzat de la marxa i la postura
  • Realització de suports plantars personalitzat
  • Tractament i prevenió del peu diabètic i de risc